Medlemsskab

ny spændende tur er på programmet.

turen går til FÆRØERNE


du hører nærmere

Lancier

med efterfølgende

        WIENERBAL

læs mere under sociale arrangementer/Lancier

        MEDLEMSSKAB

Tilmeldingsblanket udleveres af aktiviteternes instruktører/tovholdere

 

Indbetaling af medlemskontingent og aktivitetskontingent bedes foretaget på konto 6150 - 0137965


Medlemskontingent:           kr. 100,00 årligt

Gymnastik, Bordtennis, Styrketræning, Kurling (gratis i 2019), Kor, Pickleball: kr. 250,00 årligt

Krocket og Krolf:                 kr. 150,00 årligt

Yoga:                                  kr. 600,00

Badminton                          kr. 300,00

Lancier/Wienerbal:             kr. 250,00


For Litteratur, bridge og cykelture, betales ingen aktivitetskontingent.Kurling er gratis i 2019

Der betales kun medlemskontingent. Til bridge skal der indkøbes en lærebog.


Husk at skrive det medlemsnummer du har fået på tilmeldingsblanketten / medlemskortet, samt de aktiviteter du ønsker at deltage i.


Eks. (501, gym + badm ) hvis medlemsnummer er 501, og ønsker at gå til gymnastik og badminton.


Sidste frist for indbetaling er 30-09-2019

der skal så indbetales

100,00

årligt kontingent


250,00

gymnastik kontingent


300,00

badminiton kontingent

i alt

650,00


Tilmeldingsblanketten udleveres af aktiviteternes instruktører/tovholdere.

Solskinsmotion

Enghaven 31

4230 Skælskør


22 61 42 44

formand@solskinsmotion.dk

Copyright © Solskinsmotion 2016