Medlemsskab

MEDLEMSSKAB


Indbetaling af medlemskontingent og aktivitetskontingent bedes foretaget her på Foreningens hjemmeside. (Brug dit mobil nr. til at finde dine kontaktoplysninger)



Først skal du melde dig ind i Skælskør Solskinsmotion ved at betale det årlige Medlemskontingent på kr. 100,00 årligt

 

Herefter kan du tilmelde den aktivitet du vil deltage i på foreningens hjemmeside.

 

For Litteratur, bridge og cykelture, betales ingen aktivitetskontingent, der betales kun medlemskontingent, og man tilmelder sig her på hjemmesiden,


Gymnastik, Bordtennis, Styrketræning, Kurling, Pickleball, Bowls: kr. 250,00 årligt

Krocket og Krolf:                 kr. 150,00

Yoga:                                   kr. 600,00

Badminton:                          kr. 300,00

Lancier/Wienerbal:              kr. 250,00

Ryghold                               kr. 600,00

 

Tilmelding: