Forside

 

så er generalforsamlingen fastsat til torsdagn den 3. juni 2021

på Skælskør Bibliotek kl. 19.00GENERALFORSAMLINGEN ER PÅ GRUND AF CORONA UDSAT PÅ UBESTEMT TID:SKÆLSKØR SOLSKINSMOTION Generalforsamling

Torsdag den 18. marts 2021 kl. 13.30 på Skælskør Bibliotek

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse                                     
 5. Forelæggelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af medlemskontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag:
 7. Solskinsmotion i 5 år
 8. Valg til bestyrelse:

Valg er: 

 1. Formand (hvert år) Conny Hansen                 
 2. Bestyrelsesmedlemmer (se § 5: Ledelse)
 3. Suppleanter (hvert år)
 4. Revisor                       
 5. Revisor suppleant

På valg til bestyrelsen: 

                                        Poul Stokholm Nielsen                                      

                                        Anne Marie Kristensen

                                        Anne Marie Oschischnig

 

På valg som suppleanter: 

valg af 2 suppleanter for et år

                                                                

på valg er:

                                       Claus Karm

                                       Birgitte Durck


            Eventuelt:

Bestyrelsen 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde

Senest 4. marts 2021 inge@stegmann.nu  

Dette er et lille udsnit af billeder fra en meget vellykket tur noret rundet


Søndag den 21. maj 2017.


Som det også kan ses - er vejret fantastisk.


dette var afslutningen på sæsonnen for NATURMOTION.  vi ses igen i næste sæson.