Forside

.

 

                        SKÆLSKØR SOLSKINSMOTION Generalforsamling

             Torsdag den 14. marts 2024 kl. 19.00 i Skælskør badmintoncenter

        DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse                                
  5. Forelæggelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af medlemskontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag:
  7. redigering af foreningens vedtægter
  8. Valg til bestyrelse:

         På valg er: 

     a) Formand (hvert år)                                            Conny Hansen                 

     b) Bestyrelsesmedlemmer (se § 5: Ledelse)

     c) Suppleanter (hvert år)

     d) Revisor                      

      e)Revisor suppleant

      På valg til bestyrelsen:                                         Inge  Stegmann        

                                                                                      Grete Bøje

                                                                                      Claus Karm

 

      På valg som suppleanter: 

      Valg af 2 suppleanter for et år                                                 

       på valg er:

                                                                                     Birgitte Durck

                                                                                     Gitte Andresen

       Eventuelt:

                                                     Bestyrelsen 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde

Senest 1. marts 2024        inge@stegmann.nu  

Velkommen til foreningens 6. sæson 2023/2024.

  

I Skælskør Solskinsmotion er vores målsætning at få rigtig mange til at dyrke motion. Det er vigtigt at holde sig i gang fysisk, mentalt og ikke mindst socialt. 

En af vores andre målsætninger, som er baseret på et forskningsmæssigt studie, er, at det er vigtigt at anerkende hinanden. Der er noget smukt, godt og sundt ved, at vi i vor dagligdag anerkender hinanden: ”Du gør det godt! Hvor er du sej! Flot klaret! Hvor er jeg glad for, at du er med.”

For egen regning vil jeg anføre, at selve det at blive anerkendt måske kan styrke vor mentale sundhed. Føler vi os værdsat, har vi mere overskud til at spise sundt, motionere, dyrke de sociale relationer og deltage i frivilligt arbejde – altså gøre netop alt det, der øger sandsynligheden for et langt liv med få skrante år.

Find din aktivitet. Kom og vær med – vore dygtige instruktører og tovholdere glæder sig som altid til at tage imod dig i den nye sæson. Da vi har beskåret vores annonceudgifter, så fortæl blot din vennekreds, naboer m.fl. om os.

Hold dig orienteret på foreningens hjemmeside . www.solskinsmotion.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Conny Hansen, formand for Skælskør Solskinsmotion tlf. 22 61 42 44 eller sende en E-mail: (conny.finn@mail.dk) med din forespørgsel.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Conny Hansen, formand for Skælskør Solskinsmotion tlf.: 22 61 42 44 eller sende en E-mail: (conny.finn@mail.dk) med din forespørgsel.

Dette er et lille udsnit af billeder fra en meget vellykket tur noret rundet


Søndag den 21. maj 2017.


Som det også kan ses - er vejret fantastisk.


dette var afslutningen på sæsonnen for NATURMOTION.  vi ses igen i næste sæson.