Adresse-listeADRESSELISTE

Pr. marts 2023 for Skælskør Solskinsmotion


Navn;                                     Adresse                        e-mail adresse                                Telefonnr.

Bestyrelse:

Conny Hansen,

formand                                 Enghaven 31                                      


Grete Bøje

Næstformand                        Enghaven 4                  I


Inge Stegmann

sekretær                                Birkevej 1                       


Anne Marie aoschischnig

Bestyrelsesmedlem              Hesselhaven 20             


Anne-Marie Kristensen         Solbakken 17                 

bestyrelsesmedlem


Poul Stokholm Nielsen           Bülowsvej                     

kasserer


Claus Karm                           Kongeåsen 4                

Bestyrelsesmedlem


Gitte Andresen                       Sorøvej                  

Suppleant


Birgitte Durck                         Mølleager 22                  

Suppleant                           


Badminton;

Poul Stokholm Nielsen           Bülowsvej                     

                                                           

Bordtennis;

Harry Holm                            Skolevangen 


Bowls

Jytte Haugan                 


Gymnastik:

Inge Bülow Hansen                Mølleager 7                     

            

Krolf:

Inge Stegmann                      Birkevej 1                          

   

Gudrun Holm                        Gartnerhaven 36               

                                                        

Lancier / Wienerbal:

Grete Bøje                             Enghaven 4 

Conny Hansen                       Enghaven 31

                                                                                                                                       

Litteraturkreds:                  

Birgitte Durck                         Mølleager 22 

         

PIKLEBALL:

Anette Eva Frederiksen         Nordtoften 7                       


kAJ Pedersen                        Vedskøllevej 160,               


Styrketræning/vejledere:

Inge Bülow Hansen               Mølleager 11                       


Grete Bøje                             Enghaven 4                   


KURLING:

Laila Karm                            Kongeåsen                           


Yoga:

Anne-Marie Kristensen         Solbakken 17                      


Førstehjælp:

Grete Bøje                            Enghaven 4


Presse/informationstjeneste:

Conny Hansen                      Enghaven 31                        

Lis Rosengaard                     Grendalsvej 21                      


Rejseklub:

Conny Hansen                      Enghaven 31                         


Webmaster:

Inge Stegmann                     Birkevej 1     

                       

DGI:

Bente Riis Jensen

Kontaktperson DGI                                                        Alle betaler et Medlemskontingent på kr. 100,00 pr. år. Og alle betaler aktivitetskontingent for de aktiviteter man tilmelder sig.

19.05.2016. IS